Poznaj nasze przedszkole

Przedszkole mieści się w Kętach przy ul. Rajskiej 4. Jest placówką publiczną. Organem prowadzącym
jest Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, Prowincja Warszawska.
Przedszkole posiada logo oraz własny Hymn.
Ramowy rozkład dnia:
 
 
Czynne jest w godz. 6.30 - 16.30
od poniedziałku do piątku.
 
Placówka oferuje 4 posiłki dziennie:  
8:30 śniadanie
10:00 II śniadanie
11:30 obiad
14:30 podwieczorek

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dzieci. Uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, zabawy i inne formy pracy z dziećmi dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.
 
W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały : oddział dzieci 3 i 4 - letnich, oddział dzieci 4 i 5 - letnich oraz oddział dzieci 5 i 6 - letnich. Oprócz sal, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne, przedszkole posiada osobną jadalnię i sypialnię. Przed budynkiem znajduje się plac zabaw wyposażony w różnorodne przyrządy i zestawy.

Życie religijne w naszym przedszkolu

Proces wychowawczy koncentruje się na wartościach chrześcijańskich i moralnych. Wychowanie religijne jest ściśle połączone z każdą dziedziną działalności wychowawczo – dydaktycznej.
Dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, która towarzyszy dzieciom w czasie całego pobytu
w przedszkolu: rano na rozpoczęcie dnia, przy posiłkach, przy zajęciach, a w grupie starszaków
i średniaków dzieci modlą się w południe za Ojca Św. modlitwą „Anioł Pański” lub „Królowo Nieba”, stosownie do okresu liturgicznego.We wszystkich oddziałach prowadzone są systematyczne katechezy. W grupie 5 i 6 - letnich dwa razy w tygodniu, w grupie dzieci 3 i 4 - letnich raz w tygodniu.
W naszej zakonnej Kaplicy dzieci uczestniczą we Mszy św. razem z rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami:
 • w październiku - z okazji Patronki Przedszkola bł. Matki Celiny Borzęckiej
 • w okresie Adwentu
 • w okresie Bożego Narodzenia - opłatek dla rodziców
 • w okresie Wielkiego Postu
 • w czerwcu - na zakończenie roku szkolnego
W okresie Wielkiego Postu dzieci uczestniczą w rekolekcjach parafialnych prowadzonych w Kościele Parafialnym p.w. św. Małgorzaty i Katarzyny.
Przedszkole współpracuje z p. Robertem Górniakiem z Warszawy, który systematycznie prowadzi dla dzieci warsztaty teatralno - biblijne o tematyce religijnej.

Życie kulturalne

Przedszkole współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kętach, do której jesteśmy zapraszani na różne akademie, uroczystości, dni otwarte oraz zajęcia dla dzieci 6 – letnich przed rozpoczęciem nauki
w szkole. Systematycznie współpracujemy ze Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Domem Dziecka, Strażą Miejską i Policją.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym dzieci spotykają się z kęcką policją, odwiedzają Urząd Gminy i Muzeum w Kętach, Straż Pożarną, Miejską Bibliotekę Publiczną, Pocztę, Bibliotekę, różne sklepy, zakłady usługowe, kęcki targ, gabinet stomatologiczny... Dzieci biorą udział w warsztatach prowadzonych w Kęckim Muzeum.
Od kilku lat prowadzimy współpracę z Teatrzykiem „Skrzat” z Krakowa, z Firmą Artystyczną „Wiolinka
i Bemol”, "Baśniową Kapelą", Teatrem Ewangelizacyjnym "Eden".
Przedszkole współpracuje również z Domem Kultury w Kętach, gdzie przedszkolaki uczestniczą
w Olimpiadzie Przedszkolnej, przedstawieniach i programach artystycznych.
Dzieci biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu oraz w Turnieju Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” organizowanym w Kętach.

W ramach pracy przedszkola odbywają się zajęcia:
 • język angielski 2x w tygodniu,
 • warsztaty biblijno - teatralne
 • zajęcia umuzykalniające.
Dzieci objęte są pomocą logopedyczną i pedagogiczną na terenie przedszkola.
Uroczystości przedszkolne:
 • Święcenie przedszkola
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka – przedstawienie oraz słodki poczęstunek dla nich
 • Bal Karnawałowy w przedszkolu
 • Agapa w grupie starszaków
 • Wielkanocny podwieczorek
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Nauczyciela
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości
 • Dzień Patronki przedszkola bł. Matki Celiny Borzęckiej
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Mikołaj
 • Wigilia dla dzieci
W przedszkolu w ciągu roku szkolnego organizowane są całodzienne wycieczki oraz spacery po bliższej
i dalszej okolicy.

Rekrutacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.