Witamy w naszym przedszkolu !!!

Publiczne Przedszkole im. bł. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Kętach jest przedszkolem bezpiecznym i radosnym.
Oferujemy różne formy rozwijania zainteresowańi zdolności dzieci.
Wspieramy rozwój dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Przedszkole posiada własny hymn, logo oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

 

 

Co u Nas nowego?
Rekrutacja
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniach od 1 do 15 marca 2021 roku w Publicznym Przedszkolu Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. M. Celiny Borzęckiej w Kętach, przy ul. Rajskiej 4, będzie odbywać się nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022.

************

Nasze przedszkole wyposażone jest w atrakcyjne zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne, tj. Magiczny Dywan, Photony, BumBumRurki itp. Posiadamy też duży zielony teren rekreacyjny przed placówką. Dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. szachy, muzyczno-rytmiczne. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci.
************


Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w placówce w godz. od 6.30 do 16.30. lub tutaj:/download/Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.pdf  Przyjmujemy także dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Data dodania: piątek 26 luty 2021
Dziękujemy
Drodzy Rodzice,
dziękujemy Wam, za przepiękne stroje na karnawałową zabawę,
za Waszą pomysłowość i zaangażowanie!
Dzieci wyglądały i czuły się wspaniale!
Bardzo dziękujemy także za przyniesione słodkości i smakołyki!
Mamy nadzieję, że w pamięci dzieci ten bal zostanie na długo.
 
Data dodania: sobota 13 luty 2021
Harmonogram Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Publicznego Przedszkola im. bł. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na rok szkolny 2021/2022
15 – 26 lutego 2021 r.
Przyjmowanie „Deklaracji kontynuacji przedszkola” od rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.
(załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji)
1 – 15 marca 2021 r.
Przyjmowanie od kandydatów „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek.”
(załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji)
17 marca 2021 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. I etap postępowania rekrutacyjnego. Weryfikacja złożonych dokumentów.
19 marca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
22 – 26 marca 2021 r.
Weryfikacja oświadczeń rodziców, uzupełnianie dokumentacji przez rodziców na wniosek Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
7 kwietnia 2021 r.
II etap postępowania rekrutacyjnego. Drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Przyjęcia dzieci do przedszkola. Sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
12 kwietnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia kandydata przez rodziców. (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji).
13 – 16 kwietnia 2021 r.
Możliwość wystąpienia rodziców do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
Do 23 kwietnia 2021 r.
Sporządzanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
Do 30 kwietnia 2021 r.
Możliwość wniesienia przez rodzica kandydata odwołania do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej.
Do 10 maja 2021 r.
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania rodziców.
17 – 31 maja 2021 r.
Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola o korzystaniu z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Dokumenty:
/download/Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.pdf
 
Data dodania: sobota 13 luty 2021
Kontakt z nami
Publiczne Przedszkole im. bł. M. Celiny Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Kętach
tel. 33 845 24 29, 690 634 134
e-mail: przedszkolecrkety@gmail.com